في زيارة لباريس أردت أن أشرك زوار المدونة وصفحة الفيسبوك بعض الصور

A PARIS

PHOTOS

LE MONDE AUQUEL JE SUIS EST TOUJOURS UN MONDE QUE JE PARTAGE

AVEC LES AUTRES.

MARTIN HEIDEGGER

 

DSC_2160_border

 

 

DSC_2169_border

 

DSC_2171_border

 

DSC_2210_border

 

DSC_2224_border

 

DSC_2236_border

 

 

 

DSC_2237_border

 

DSC_2253_border

 

DSC_2254_border

 

DSC_2258_border

 

DSC_2268_border

 

DSC_2271_border

 

DSC_2281_border

 

 

 

DSC_2285_border

 

DSC_2287_border

 

 

 

DSC_2293_border

 

DSC_2296_border

 

DSC_2300_border

 

DSC_2305_border

 

DSC_2309_border

 

LA VIE PASSE, RAPIDE CARAVANE!

ARRETE TA MONTURE ET CHERCHE A ETRE HEUREUX.

OMAR KHAYYAM

 

 

DSC_2331_border

 

DSC_2337_border

 

 

 

DSC_2340_border

 

DSC_2342_border

 

DSC_2341_border

 

DSC_2354_border

 

DSC_2366_border

 

 

 

DSC_2361_border

 

 

DSC_2370_border

 

DSC_2385_border

 

 

DSC_2387_border

 

DSC_2404_border

 

DSC_2400_border

 

DSC_2405_border

 

 

 

DSC_2437_border

 

DSC_2457_border

 

TOUTE CULTURE NAIT DU MELANGE, DE LA RENCONTRE, DES CHOCS.

A L'INVERSE, C'EST DE L'ISOLEMENT QUE MEURENT LES CIVILISATIONS.

ACTAVIO PAZ